ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 มิ.ย. 61 อบรมสภานักเรียนม.ต้น
14 มิ.ย. 61 การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2651

14 มิ.ย. 61 งานไหว้ครูปีการศึกษา 2561