ปฐมวัย

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3

นางสาวเบญจทิพย์ สอนใย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1