คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวณัฐกฤตา ถานะมั่น
ครูอัตราจ้าง