ปฐมวัย

นางสมศรี ทองคำน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณัฐกฤตา ถานะมั่น
ครูอัตราจ้าง