กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพโรจน์ บัวสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0898390483
อีเมล์ : Pairod0075@gmail.com

นายบุญยืน ทองคำน้อย
ครู คศ.3

นางสาววรินธร กลิ่นชาติ
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพร จาดเมือง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0956347446
อีเมล์ : kodomo_k_9@hotmail.com