ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวในสำนักฯ 66 (อ่าน 58) 30 มี.ค. 66
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 143) 26 ธ.ค. 65
แนะนำศูนย์ USO WRAP | โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) (อ่าน 35) 26 พ.ย. 64
ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 621) 13 ก.ค. 64
ประกาศการเปิด-ปิดเรียนในสถานการณ์ช่วง covid 2019 แพร่ระบาด (อ่าน 518) 09 ก.ค. 64
แจ้งคณะครูทุกท่าน ขอความร่วมมือส่งภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานครู ผลงานักเรียน หรืออื่นๆเพื่อใช้ปร (อ่าน 1619) 06 มิ.ย. 61