ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำศูนย์ USO WRAP | โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) (อ่าน 11) 26 พ.ย. 64
ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 359) 13 ก.ค. 64
ประกาศการเปิด-ปิดเรียนในสถานการณ์ช่วง covid 2019 แพร่ระบาด (อ่าน 275) 09 ก.ค. 64
แจ้งคณะครูทุกท่าน ขอความร่วมมือส่งภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานครู ผลงานักเรียน หรืออื่นๆเพื่อใช้ปร (อ่าน 1312) 06 มิ.ย. 61