กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาวสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐฐามาศ ไชยปัน
ครูอัตราจ้าง