รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
200 หมู่ที่ 1 ถนนบางมูลนาก - ดงขุย บ้านสำนักขุนเณร   ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :