ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนั่งสมาธิ

โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนในภาคเช้าทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสติ จิตมุ่งมั่นแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กระทำจนเกิดสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนในทุกรายวิชาของแต่ละวัน

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,21:28   อ่าน 885 ครั้ง