ภาพกิจกรรม
ศน.นริศรา แสงจันทร์ ที่เข้านิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ขอขอบคุณ ศน.นริศรา แสงจันทร์ ที่เข้านิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้สอน ณ ห้องประชุมทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,11:55   อ่าน 423 ครั้ง