ผู้บริหาร

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2018
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 122003
Page Views 150426
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
13 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
14 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
15 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
16 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
17 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนนรบุตรศึกษา NORABUTRSUKSA SCHOOL ตะพานหิน ตะพานหิน 056-621-520
29 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
35 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
36 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
37 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
40 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
41 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
44 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
47 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
48 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
51 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
52 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
59 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
60 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
61 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
62 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
63 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
67 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
68 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
77 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
78 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
79 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
87 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
88 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
90 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
92 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
93 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
94 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
95 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
96 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
97 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก 056631076
98 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
99 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
100 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
104 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
109 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
112 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
113 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
115 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
116 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
117 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
119 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
120 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
121 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
122 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
123 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
124 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
125 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
126 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
127 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
128 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
129 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
131 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
135 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
141 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
142 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
143 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
144 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
145 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
146 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
147 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
148 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
149 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
150 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
151 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
152 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
153 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
154 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
156 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
157 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
158 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
159 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
160 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
161 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
162 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
163 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
164 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
165 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
166 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
167 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
168 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
169 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
170 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
171 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
172 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
173 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162
174 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
175 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
176 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178