ผู้บริหาร

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2018
ปรับปรุง 15/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 189739
Page Views 246141
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
13 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
14 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
15 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
17 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
33 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
35 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
36 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
37 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
40 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
41 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
44 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
47 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
48 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
51 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
52 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
59 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
60 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
61 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
62 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
63 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
65 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
67 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
68 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
77 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
78 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
79 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
87 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
88 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
89 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
90 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
92 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
93 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
94 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก 056631076
95 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
96 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
97 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
98 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
99 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
100 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
104 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
109 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
111 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
112 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
113 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
115 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
116 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
117 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
119 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
120 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
121 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
122 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
123 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
124 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
125 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
126 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
127 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
128 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
129 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
131 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
133 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
134 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
138 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
140 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
141 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
142 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
143 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
144 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
145 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
146 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
147 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
148 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
149 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
150 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
151 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
152 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
153 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
154 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
155 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
156 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
157 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
158 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
159 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
160 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
161 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
162 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
163 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
164 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
165 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
166 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
167 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
168 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
170 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
171 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
172 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178
173 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162
174 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล
175 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล