ผู้บริหาร

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2018
ปรับปรุง 26/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 172989
Page Views 225930
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังก้านเหลือง วังงิ้ว ดงเจริญ
2 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ วังงิ้ว ดงเจริญ
3 โรงเรียนอนุบาลดงจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
4 โรงเรียนวัดวังเรือน วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ
6 โรงเรียนวัดหนองง้าว สำนักขุนเณร ดงเจริญ
7 โรงเรียนบ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ
8 โรงเรียนวัดวังหินแรง สำนักขุนเณร ดงเจริญ
9 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักขุนเณร ดงเจริญ
10 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา ห้วยพุก ดงเจริญ 056-905835
11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ห้วยพุก ดงเจริญ
12 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ
13 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ห้วยพุก ดงเจริญ 0857339498
14 โรงเรียนบ้านไดลึก ห้วยพุก ดงเจริญ
15 โรงเรียนวัดหนองสนวน ห้วยร่วม ดงเจริญ
16 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ 056638539
17 โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ห้วยร่วม ดงเจริญ
18 โรงเรียนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน
19 โรงเรียนวัดคลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน
20 โรงเรียนวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน
21 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน
22 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ งิ้วราย ตะพานหิน
23 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ดงตะขบ ตะพานหิน
24 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ ตะพานหิน
25 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน
26 โรงเรียนหัวเฉียว ตะพานหิน ตะพานหิน
27 โรงเรียนชืนนิยมวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
28 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม ตะพานหิน ตะพานหิน
29 โรงเรียนวัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน
30 โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน ตะพานหิน
31 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ทับหมัน ตะพานหิน
32 โรงเรียนวัดทับปรู ทับหมัน ตะพานหิน
33 โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน
34 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน
35 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน
36 โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง ตะพานหิน
37 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน
38 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน
39 โรงเรียนบ้านเนินทราย วังหลุม ตะพานหิน
40 โรงเรียนวัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน
41 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน
42 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน
43 โรงเรียนวัดท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน
44 โรงเรียนวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน
45 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน
46 โรงเรียนวัดป่าแดง หนองพยอม ตะพานหิน
47 โรงเรียนวัดหนองแก หนองพยอม ตะพานหิน
48 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) หนองพยอม ตะพานหิน
49 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน
50 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
51 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ห้วยเกตุ ตะพานหิน
52 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน
53 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ห้วยเกตุ ตะพานหิน 05621575
54 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ห้วยเกตุ ตะพานหิน
55 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ห้วยเกตุ ตะพานหิน
56 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน
57 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน
58 โรงเรียนวัดคลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน
59 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน
60 โรงเรียนวัดชัยศรี ทับคล้อ ทับคล้อ
61 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ทับคล้อ ทับคล้อ
62 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ทับคล้อ ทับคล้อ
63 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ทับคล้อ ทับคล้อ
64 โรงเรียนวัดป่าเรไร ทับคล้อ ทับคล้อ 056-641726
65 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ทับคล้อ ทับคล้อ
66 โรงเรียนวัดน้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
67 โรงเรียนวัดเขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
68 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
69 โรงเรียนวัดบางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
70 โรงเรียนบ้านเนินม่วง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
71 โรงเรียนวัดไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
72 โรงเรียนวัดวังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
73 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
74 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
75 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ
76 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ
77 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา เขาทราย ทับคล้อ
78 โรงเรียนวัดวังแดง เขาทราย ทับคล้อ
79 โรงเรียนเยาวชนศึกษา เขาทราย ทับคล้อ
80 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ เขาทราย ทับคล้อ
81 โรงเรียนบ้านเขานกยูง เขาทราย ทับคล้อ
82 โรงเรียนวัดลำประดา เขาทราย ทับคล้อ
83 โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย ทับคล้อ
84 โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย ทับคล้อ
85 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย ทับคล้อ
86 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
87 โรงเรียนบ้านเขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
88 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
89 โรงเรียนวัดใดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
90 โรงเรียนบ้านเขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ
91 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 0816741514
92 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก 056-631074
93 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) บางมูลนาก บางมูลนาก
94 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก บางมูลนาก 056631215
95 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก บางมูลนาก
96 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก บางมูลนาก 056631076
97 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก
98 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ บางไผ่ บางมูลนาก
99 โรงเรียนวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก
100 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
101 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา บางไผ่ บางมูลนาก
102 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก
103 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ภูมิ บางมูลนาก
104 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ลำประดา บางมูลนาก
105 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก
106 โรงเรียนวัดไดโสน ลำประดา บางมูลนาก
107 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก
108 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก
109 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา วังกรด บางมูลนาก
110 โรงเรียนวัดมะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก
111 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ วังตะกู บางมูลนาก
112 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก
113 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก
114 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) วังสำโรง บางมูลนาก
115 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก
116 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก 082-2280898
117 โรงเรียนวัดเขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก
118 โรงเรียนวัดหอไกร หอไกร บางมูลนาก
119 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค หอไกร บางมูลนาก
120 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม หอไกร บางมูลนาก
121 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ห้วยเขน บางมูลนาก
122 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) เนินมะกอก บางมูลนาก
123 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เนินมะกอก บางมูลนาก 056-631971
124 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี เนินมะกอก บางมูลนาก
125 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง
126 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง
127 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย บางลาย บึงนาราง
128 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ บางลาย บึงนาราง
129 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง(ราษฎร์สามัคคี) บางลาย บึงนาราง
130 โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง
131 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล(สิงหะวิทยา) บึงนาราง บึงนาราง
132 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น(ทศอุปถัมภ์) บึงนาราง บึงนาราง
133 โรงเรียนบ้านวังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง
134 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) ห้วยแก้ว บึงนาราง
135 โรงเรียนบ้านแหลมรัง(ราษฎร์บำรุง) แหลมรัง บึงนาราง
136 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง
137 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
138 โรงเรียนบ้านบึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
139 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 086-1198702
140 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง
141 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) โพทะเล
142 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง โพทะเล
143 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ทะนง โพทะเล
144 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ทะนง โพทะเล
145 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย"พิพัฒน์โสภณวิทยา" ทุ่งน้อย โพทะเล 056623523
146 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล
147 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล
148 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล
149 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล
150 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล
151 โรงเรียนบ้านวังแดง ท่านั่ง โพทะเล 056 669215
152 โรงเรียนบ้านเนินแค ท่านั่ง โพทะเล
153 โรงเรียนวัดหลวง ท่าบัว โพทะเล
154 โรงเรียนวัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล
155 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) ท่าบัว โพทะเล -
156 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ท่าเสา โพทะเล
157 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ท่าเสา โพทะเล
158 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่าเสา โพทะเล
159 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ท่าเสา โพทะเล
160 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล 056850016
161 โรงเรียนบ้านหนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล
162 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล
163 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
164 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล
165 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) บางคลาน โพทะเล
166 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล
167 โรงเรียนวัดคงคาราม บางคลาน โพทะเล
168 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ บางลาย โพทะเล
169 โรงเรียนบ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล 056-659052
170 โรงเรียนวัดพร้าว วัดขวาง โพทะเล 056-8403683
171 โรงเรียนวัดขวาง วัดขวาง โพทะเล
172 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681162
173 โรงเรียนวัดโพทะเล โพทะเล โพทะเล 056-681178
174 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) โพทะเล โพทะเล
175 โรงเรียนบ้านคลองตางาว โพทะเล โพทะเล